Thời gian hiệu lực của chứng nhận iso 9001

  • Đăng bởi Quản Trị Viên - 22/10/2015

Doanh nghiệp bạn đã chứng nhận ISO 9001? Bạn có thắc mắc về thời gian hiệu lực của ISO 9001 ? Hãy xem thêm bài viết sau để biết thêm nhé:

iso 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 giúp đảm bảo cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách

Tổ chức, doanh nghiệp nào có thể áp dụng chứng chỉ ISO 9001:2008?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được xây dựng để có thể áp dụng tại mọi tổ chức, doanh nghiệp không phụ thuộc phạm vi, quy mô hay lĩnh vực hoạt động.

Chứng chỉ chứng nhận ISO 9001:2008 có hiệu lực bao lâu?

Thường các tổ chức chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 9001:2008 có hiệu lực trong 3 năm (tối đa là 4 năm).

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và luôn có hiệu lực.

Chu kỳ giám sát có thể là 6 tháng, 9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và/hoặc thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm nếu vẫn muốn chứng nhận, tổ chức/doanh nghiệp sẽ phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ cáp lại có hiệu lực trong 3 năm.

Lợi ích của chứng nhận Iso 9001

– Tạo niềm tin cho khách hàng đối với chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp

– Đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp đạt yêu cầu của luật pháp, của những quy định về an toàn..

– Cải tiến hiệu quả quản lý các hoạt động của doanh nghiệp từ tài chính, sản xuất, kho bãi…

– Chứng nhận ISO 9001 tương thích được với những hệ thống quản lý khác như Iso 14001 môi trường và Iso 50001 Năng lượng.

Link nguồn: Chứng nhận ISO 

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên

Comments

icon up top