Phương thức đánh giá hợp quy đồ chơi trẻ em

 • Đăng bởi vanthangit17 - 26/02/2016

Để sản phẩm đồ chơi trẻ em có thể lưu thông tiêu thụ trên thị trường thì việc cần thiết và bắt buộc chính là thực hiện chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy cho sản phẩm. Để có thể chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em thì trước tiên cần phải thực hiện đánh giá. bài viết này sẽ cung cấp thông tin về Phương thức đánh giá hợp quy đồ chơi trẻ em cho mọi người tham khảo như sau:

cong bo chung nhan hop quy do choi tre em

 

 Các văn bản pháp lý nào quy định và hướng dẫn chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em?

 • Thông tư Số: 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 06 năm 2009 BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM”
 • QCVN 3: 2009/BKHCN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em
 • Thông tư Số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

 • Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định của Quy chuẩn trên cơ sở kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức chứng nhận được chỉ định.
  Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
  – Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
  – Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  – Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.
 • Đối với sản phẩm nhập khẩu:phải được chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 3 : 2009/BKHCN 7 . Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em nhập khẩu do tổ chức giám định hoặc tổ chức chứng nhận trong và ngoài nước được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định (hoặc thừa nhận) thực hiện.
  Việc chứng nhận hợp quy được tiến hành theo một trong các phương thức sau:
  – Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
  – Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
  – Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy định kỹ thuật chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em

Hợp quy đồ chơi trẻ em nhằm kiểm tra, điều chỉnh sản phẩm phù hợp với các quy định kỹ thuật về:

 • Yêu cầu về cơ lý
 • Yêu cầu về chống cháy
 • Yêu cầu về hóa học
 • Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại
 • Giới hạn về hợp chất hữu cơ độc hại
 • Yêu cầu đối với đồ chơi trẻ em dùng điện

Mọi nhu cầu và thông tin chi tiết hãy liên hệ ngay cho VIETPAT theo hotline: 0943.343.918 về mọi vấn đề liên quan đến chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em . VIETPAT tư vấn miễn phí trên mọi tỉnh thanh, hân hạnh được hợp tác cùng bạn

Link nguồn: http://www.vietpat.org/2016/02/thu-tuc-chung-nhan-hop-quy-o-choi-tre-em.html

Đánh giá bài viết

Tác giả: vanthangit17

Comments

icon up top