Cách Không chia tài sản thừa kế cho con?

  • Đăng bởi Quản Trị Viên - 14/03/2016

Văn phòng Tư vấn pháp luật 24h xin đưa ra câu trả lời về câu hỏi “ không chia tài sản thừa kế cho con có được không?”

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự năm 2005, cá nhân chủ nghĩa với quyền lập di chúc để định tranh giành tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho mấy người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật kinh tế tại Hà Nội

Điều 648 quy định mấy người lập di chúc có những quyền sau đây: chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của cá anh bạn thừa kế; phân định phần di sản cho từng cá anh bạn thừa kế; dành Một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao nghĩa vụ cho người thừa kế; chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, cá anh bạn phân chia di sản.

>>>>>>>>>>>>>>>>> Luật sư tư vấn luật hôn nhân ngày nay

Nếu vậy thì, với những quy định nói trên, mình sở hữu quyền lập di chúc để cho 2 mấy người cháu nhận thừa kế theo ý nguyện của bạn tôi.

Về hình thức của di chúc , bạn tôi có thể chọn lựa một trong 3 loại gồm: di chúc bằng văn bản ko sở hữu cá anh bạn làm chứng; di chúc bằng văn bản với các bạn làm chứng; di chúc bằng văn bản sở hữu công chứng hoặc chứng thực.

Thế nhưng, để khách quan và mang cơ sở xác định cá anh bạn lập với tỉnh ngủ, tinh tường, có bị đe dọa, lừa dối hay ko, mấy người để lại tài sản thường lựa chọn di chúc có người làm cho chứng hoặc có công chứng, chứng thực.

Về nội dung , di chúc phải ghi rõ: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên đồng thời nơi cư trú của các bạn lập di chúc; họ, tên mấy người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ những hoàn cảnh để cá nhân chủ nghĩa, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi sở hữu di sản; việc chỉ định cá anh bạn thực hành nghĩa vụ đồng thời nội dung của bổn phận.

Di chúc ko được soạn tắt hoặc soạn bằng ký hiệu; ví như di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang buộc phải được đánh số trang bị tự cùng lúc có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá anh bạn lập di chúc.

liên hệ tới cá anh bạn làm cho chứng, pháp luật về thừa kế quy định chúng tôi đều rất có thể làm cho chứng cho việc lập di chúc, trừ những cá anh bạn sau đây: mấy người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; mấy người có quyền, bổn phận tài sản liên tưởng đến nội dung di chúc; cá anh bạn chưa đủ mười tám tuổi, cá anh bạn không sở hữu năng lực hành vi dân sự.

Về thủ tục , trường hợp tôi lựa chọn hình thức di chúc được công chứng hoặc chứng thực thì mình phải cửa hàng có một cơ quan công chứng hoặc UBND cấp xã yêu cầu chứng nhận di chúc. mình cần xuất trình bản chính các giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận quyền có, quyền sử dụng tài sản (đối với tài sản mà pháp luật quy định bắt buộc đăng ký sở hữu, sử dụng) mà chúng ta để lại cho cá anh bạn thừa kế cùng lúc các tài liệu khác theo đề nghị của cơ quan công chứng, chứng thực.

nếu mình chọn lựa di chúc với mấy người làm cho chứng thì phải với ít nhất 2 cá anh bạn làm chứng. Nội dung di chúc bắt buộc biểu đạt đầy đủ thông tin của cá anh bạn giúp cho chứng như: danh tiếng, năm sinh, số CMND, nơi cư trú…

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên

Comments

icon up top